facebook.com/2060blog - infobox: 2060.blog@gmail.com - 2060 TV a youtube.com-on!

2060.blog - Bicske másképp, neked!

Bicskén január 1-től megszűnik a telekadó, nem vezetik be a települési adót és nem emelkedik az iparűzési adó sem!

A legfrissebb önkormányzati hírek, információk!

2014. december 02. - ventil66

IMAG1293_1.jpgOlvasóink gyors tájékoztatása érdekében az alábbiakban közre adunk néhány közérdeklődésre számot tartó friss önkormányzati döntést. Felhívjuk figyelmüket, hogy terjedelmi okok miatt kivonatosan, rövidített változatban olvasható az anyag, teljes terjedelmében a www.bicske.hu oldalon érhető el hamarosan.

Bicske város Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésén döntött arról, hogy

2015. január 1-től megszünteti a bicskei telekadót, változatlan szinten tartja a helyi iparűzési adót és 22,38 %-kal megemeli a nem magánszemélyek belterületi lakásai után fizetendő építményadót. Ugyanakkor nem vezeti be a jogszabályok adta új adólehetőséget, az ún. települési adót.

Bicske város közvilágításának korszerűsítéséhez az OTP Bank Nyrt-nél MFB Zrt. által refinanszírozott fejlesztési célú hitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: Köztéri világítási rendszerek energia megtakarítást eredményező modernizálása. A hitel összege: 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint. Az önkormányzat által vállalt saját erő összege: 9.923.156 Ft. A hitel futamidő vége 2025. év június 5.

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolóját az átadott pénzeszköz felhasználásáról elfogadja.

Az ellátás biztonsága érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bicske Város Önkormányzata vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Vajda János Gimnázium tegyen eleget törvényi kötelezettségének a gyermekétkeztetés kapcsán, továbbá törekedni kell az étkezők körének lehetőség szerinti bővítésére.

Egyetért a tulajdonát képező bicskei 1292. hrsz.-ú ingatlanon (Bicske, Prohászka Ottokár utca 1.) lévő iskolai konyha és étkező fűtőkészülékének cseréjével, továbbá tudomásul veszi, hogy a szükséges munkák elvégzése – a legjobb ajánlatot adó – Zólyomi Termotechnika Kft. megbízásával került sor bruttó 785.686,-Ft ellenében, a 2014. évi költségvetés beruházási tartalék előirányzata terhére.

A Bicskei Torna Club évközi beszámolóját elfogadja.

Az Önkormányzat illetékességi területén működő közvilágítási eszközök karbantartására a SISTRADE Kft.-vel korábban kötött átalánydíjas szerződését a 2015. június 30-ig terjedő időszakra meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert a SISTRADE Kft-vel a hatályban lévő karbantartási szerződés módosításának aláírására a szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében, felhatalmazza polgármestert a SISTRADE Kft. által javasolt átalánydíj összegének mérséklése érdekében, a LED-es világítás elkészülte utáni időszakra vonatkozóan folytasson tárgyalásokat.

A Bicske város közigazgatási területén lévő közvilágítási eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, javításának korábbi elvégzésére és annak – 2011. február 1-től 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó – díjazására bruttó 4.951.928,-Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetési tartalék kerete terhére, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Bicske, Kisfaludy utca park felöli oldalán „megállni tilos” KRESZ tábla kihelyezését rendeli el. Bicske, Kossuth tér 8. számú ingatlan előtt „megállni tilos” KRESZ tábla kihelyezését rendeli el. Bicske, Munkácsy utca végén nyíl alakú piros fehér sávos KRESZ tábla kihelyezését rendeli el. A közúti jelzőtáblák elhelyezésére a Képviselő-testület a beruházási tartalékkeret terhére 150.000 Ft keretösszeget biztosít. A táblák kihelyezésére felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet. Felkéri az önkormányzati képviselőket, hogy 2014. december 3-ig választókörzetükben gyűjtsék össze azokat a helyszíneket, ahol forgalomtechnikai szabályozásra, módosításra van szükség. Ennek ismeretében az önkormányzat a rendőrséggel a szükséges egyeztetést el tudja végezni, illetve az előterjesztést ennek megfelelően a következő soros képviselő-testületi ülésre elő tudja készíteni.

A Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött „Együttműködési Megállapodás” felülvizsgálatát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” aláírására, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának javára szívességi használat jogcímen az alábbi ingatlanokra vonatkozó használati jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez: határozatlan ideig, havi 16 órában a Bicske, Hősök tere 4. (hrsz.: 1288/1.) szám alatt lévő első emeleti tanácskozóterem, 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre a Bicske, Losonci u. 590. hrsz. alatt található (hrsz. 590) 1/1 részére, az Együttműködési megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a földhivatali és NAV eljárásban képviseletük ellátására megbízza és meghatalmazza Dr. Kelemen Péter ügyvédet, felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzett használati jogok vagyonkataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Bicskei Rendőrkapitányság vezetője, dr. Balázs Sándor alezredes úr kérését megtárgyalta, és az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások állagának romlására tett jelzés tekintetében úgy dönt, hogy megbízza az Atrox-Mérnök Kft.-t a Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások állapotfelmérésének elvégzésével az AT-2013-09-BICSKE számú keretszerződés terhére. Tudomásul veszi és elviekben támogatja a Bicskei Rendőrkapitányság dolgozói kedvezményes uszodahasználatával összefüggő kérést, ezért felkéri Bicske Város jegyzőjét, hogy a Bicskei Tanuszoda jövőbeli, önkormányzati üzemeltetését érintő előterjesztés tárgyalásával egyidejűleg tegyen javaslatot a kérdés szabályozására.

A szolgálati mobiltelefon használatára vonatkozó költségtérítést az önkormányzat, illetve a hivatal tekintetében az alábbiak szerint határozza meg: Alpolgármester részére meghatározott költségtérítés bruttó összege 15.000,-Ft/hó, Jegyző részére meghatározott költségtérítés bruttó összege 15.000,-Ft/hó, Képviselő-testület tagjai részére meghatározott költségtérítés bruttó összege 5.000,-Ft/hó, Intézményvezetők részére meghatározott költségtérítés bruttó összege 10.000,-Ft/hó. A Bicske Városi Óvoda vezetője és a Bicske Városi Konyha igazgatója részére a munkakörükhöz tartozóan a saját gépjármű hivatalos célú használatára 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan bruttó 35.000,- Ft/hó összegű költségtérítést jóváhagyja nevezett intézmények 2015. évi költségvetése terhére.

A bicskei 3131/1/A hrsz-ú, természetben 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti ingatlanon lévő létesítmény, a Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével határozott időre 2015. június 30. napjáig – a 2. mellékletben lévő szerződésben a képviselő-testület által hozott döntések alapján átvezetett módosításokkal és kiegészítésekkel – megbízza a Kerex Bicske Tanuszoda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Egyetért a karácsonyi városi ajándékozáshoz kapcsolódó adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) meghirdetésével, az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a lakossági igények összegyűjtésével, továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, lebonyolításával, a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 100.000 Ft támogatást folyósít, a támogatást a 2014. évi költségvetésben szereplő perköltség tartalék címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére biztosítja, felkéri továbbá Bicske Város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az adventi adománygyűjtést, felhatalmazza a polgármestert adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) esetén az 1. számú melléklet szerinti megállapodások aláírására, az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon elrendeli.

Ötletpályázatot hirdet a „Közterület elnevezését tartalmazó táblák tervezésére” a mellékelt pályázati kiírás alapján. A pályázatok benyújtására elektronikusan, vagy papír alapon kerülhet sor a következő e-mailcímen: otletpalyazat@bicske.hu, illetőleg a helyszínen: 2060 Bicske, Hősök tere 4. médiareferensnél. A pályázat benyújtási határideje: 2015. január 31. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálat során nem lehet figyelembe venni. A pályázat bírálati határideje: 2015. február 28. A pályázatokat az alábbi szakmai bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el: dr. Lovasné Báder Katalin, Varga Györgyné, Kiskéri Beáta, Sabján Roland és Máté János. Díjazás: 1. helyezett 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, 2. helyezett 15.000 Ft értékű ajándékutalvány, 3. helyezett 10.000 Ft értékű ajándékutalvány.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Tusnádfürdő Önkormányzatának nyújtott támogatási összeg az „alcsíki kórustalálkozó” céljára kerüljön felhasználásra, felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó támogatási szerződés módosítás aláírására.

A jövőben igyekszünk a mostanihoz hasonlóan a testületi üléseket követő pár napon belül közzé tenni a legfontosabb, legérdekesebb önkormányzati döntéseket.

A bejegyzés trackback címe:

https://2060.blog.hu/api/trackback/id/tr66939805

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nagy Izabella Melinda 2014.12.02. 19:08:27

Végtelenül elszomorít az, hogy bár szerdán 2014.11.26-n személyes megbeszélést folytattam polgármester úrral és alpolgármester asszonnyal, nem esett szó a gyermekétkeztetésről, amely 2013.01.01 óta önkormányzati feladat. Szívesen részt veszek olyan képviselő testületi üléseken, amelyeken intézményünk érintett.
süti beállítások módosítása